ارث دسته دوم

احکام ارث: مسئله ۲۸۶۱

مسئله ۲۸۶۱: اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری باشد، مال را سه قسمت می‌کنند یک قسمت آن را برادر وخواهر مادری به‌طور

ادامه مطلب »
سبد خرید