ارث دسته دوم

احکام ارث: مسئله ۲۸۶۱

مسئله ۲۸۶۱: اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری باشد، مال را سه قسمت می‌کنند یک قسمت آن را برادر وخواهر مادری به‌طور

ادامه مطلب »

احکام ارث: مسئله ۲۸۶۳

مسئله ۲۸۶۳: اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان می‌دهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری به‌طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و از

ادامه مطلب »
سبد خرید