ارث زن و شوهر

احکام ارث: مسئله ۲۸۸۹

مسئله ۲۸۸۹: اگر میت بیش‌از یک زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد، چهار یک مال، و اگر اولاد داشته باشد، هشت یک مال به شرحی که گفته شد، به‌طور

ادامه مطلب »
سبد خرید