ارث زن و شوهر

احکام ارث: مسئله 2886

مسئله 2886: اگر زن بخواهد در چیزی که از آن ارث نمی‌برد تصرف کند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد. و نیز ورثه تا سهم زن را نداده‌اند، نباید در

ادامه مطلب »

احکام ارث: مسئله 2887

مسئله 2887: اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند باید حساب کنند که اگر آنها بدون اجاره در زمین بمانند تا از بین بروند چقدر ارزش

ادامه مطلب »

احکام ارث: مسئله 2889

مسئله 2889: اگر میت بیش‌از یک زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد، چهار یک مال، و اگر اولاد داشته باشد، هشت یک مال به شرحی که گفته شد، به‌طور

ادامه مطلب »
سبد خرید