استفتائات

مسائل متفرّقه استفتاء ۶۰۳

لطفاً نظر مبارک خود را در خصوص نحوه برخورد با حشرات خانگی از قبیل سوسک‌های ریز آپارتمانی، سوسک‌های بزرگ، مورچه و غیره بفرمایید. با عنایت به شرایط زندگی آپارتمانی و

ادامه مطلب »
سبد خرید