اقسام حج

اقسام حج > : اقسام حج

حج سه قسم است: «تمتع»، «قران»، «افراد». تمتع، وظیفه‌ی کسانی است که چهل و هشت میل که شانزده فرسخ است از مکه دور باشند. و مراد از فرسخ، فرسخ شرعی

ادامه مطلب »
سبد خرید