اول از موارد تیمم

احکام طهارت: مسئله 660

مسئله 660: اگر بعد از داخل شدن وقت نماز، وضو داشته باشد و بداند که اگر وضوی خود را باطل کند نمی‌تواند وضو بگیرد، چنانچه بتواند بدون ضرر و مشقت

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 655

مسئله 655: اگر بعد از داخل شدن وقت نماز جست‌وجو کند و آب پیدا نکند وتا وقت نماز دیگر در همان‌جا بماند، جست‌وجو لازم نیست. در صورتی که احتمال ندهد

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 656

مسئله 656: اگر از درنده بترسد، یا جست‌وجوی آب به‌قدری سخت باشد که نتواند تحمل کند یا وقت نماز به‌قدری تنگ باشد که هیچ نتواند جست‌وجو کند، جست‌وجو لازم نیست

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 658

مسئله 658: کسی که یقین دارد آب پیدا نمی‌کند، چنانچه دنبال آب نرود و با تیمم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد که اگر جست‌وجو می‌کرد آب پیدا می‌شد،

ادامه مطلب »
سبد خرید