جاهایی که نماز خواندن در آنها مستحب است

احکام نماز: مسئله ۸۹۵

مسئله ۸۹۵: نماز در حرم امامان علیهم‌السلام مستحب، بلکه بهتر از مسجد است و نماز در حرم مطهر حضرت امیر الموءمنین علیه السلام برابر دویست هزار نماز است.

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۸۹۶

مسئله ۸۹۶: زیاد رفتن به مسجد و رفتن در مسجدی که نمازگزار ندارد مستحب است و همسایه مسجد اگر عذری نداشته باشد، مکروه است در غیر مسجد نماز بخواند.

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۸۹۴

مسئله ۸۹۴: برای زن‌ها نماز خواندن در خانه، بلکه در صندوقخانه واتاق عقب بهتر است، ولی اگر بتوانند کاملاً خود را از نامحرم حفظ کنند بهتر است در مسجد نماز

ادامه مطلب »
Shopping Cart