جاهایی که نماز خواندن در آنها مکروه است

احکام نماز: مسئله 899

مسئله 899: کسی که در محل عبور مردم نماز می‌خواند، یا کسی روبه‌روی او است، مستحب است در جلوی محل سجده خود چیزی نظیر تسبح بگذارد که میان او و

ادامه مطلب »
سبد خرید