دوم از موارد تیمم

احکام طهارت: مسئله 664

مسئله 664: اگر به‌واسطه پیری، یا ترس از دزد و جانور ومانند این‌ها یا نداشتن وسیله‌ای که آب از چاه بکشد، دست‌رسی به آب نداشته باشد، باید تیمم کند و

ادامه مطلب »
سبد خرید