راه ثابت شدن اول ماه

احکام روزه: مسئله 1792

مسئله 1792: اول ماه به تلگراف ثابت نمی‌شود مگر دو شهری که از یکی به دیگری تلگراف کرده‌اند، نزدیک یا هم افق باشند و انسان بداند تلگراف از روی حکم

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله 1786

مسئله 1786: اول ماه به پنج چیز ثابت می‌شود: اول آن که خود انسان ماه را ببیند. دوم عده‌ای که از گفته آنان یقین پیدا شود، بگویند ماه را دیده‌ایم

ادامه مطلب »
سبد خرید