راه نجس شدن چیزهای پاک

احکام طهارت: مسئله 130

مسئله 130: اگر مگس یا حیوانی مانند آن روی چیز نجسی که تر است بنشیند وبعد روی چیز پاکی که آن‌هم تر است بنشیند، چنانچه انسان بداند عین نجاست همراه

ادامه مطلب »