رساله توضیح المسائل

رساله توضیح المسائل حضرت آیت‌الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

احکام تقلید: مسئله ۶

مسئله ۶: تا انسان یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است و یا آن‌که دو نفر مسأله‌دان عادل گواهی به عوض شدن فتوا نداده باشند، می‌تواند به آنچه در

ادامه مطلب »

احکام تقلید: مسئله ۷

مسئله ۷: اگر مجتهد اعلم در مسأله‌ای فتوی دهد مقلد آن مجتهد یعنی کسی که از او تقلید می‌کند نمی‌تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند، ولی

ادامه مطلب »

احکام تقلید: مسئله ۸

مسئله ۸: اگر مجتهد اعلم بعد از آن‌که در مسأله‌ای فتوی داده احتیاط کند، – مثلاً بفرماید ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویند پاک می‌شود، اگر

ادامه مطلب »

احکام تقلید: مسئله ۹

مسئله ۹: تقلید از مجتهد میّت ابتداءً جایز نیست، ولی بقای بر تقلید مجتهدی که اعلم از مجتهد زنده بوده، بنا بر اقوی لازم است و فرقی نیست بین مسائلی

ادامه مطلب »

احکام تقلید: مسئله ۱۲

مسئله ۱۲: اگر برای انسان مسأله‌ای پیش آید که حکم آن را نمی‌داند، می‌تواند صبر کند تا فتوای مجتهد اعلم را به‌دست آورد. یا اگر احتیاط ممکن است به احتیاط

ادامه مطلب »
Shopping Cart