رکوع

احکام نماز: مسئله ۱۰۳۷

مسئله ۱۰۳۷: کسی که می‌تواند ایستاده نماز بخواند، اگر در حال ایستاده یا نشسته نتواند رکوع کند، باید ایستاده نماز بخواند و برای رکوع با سر اشاره کند و اگر

ادامه مطلب »
سبد خرید