زکات گندم و جو و خرما و کشمش

احکام زکاه: مسئله ۱۹۶۲

مسئله ۱۹۶۲: کسی که بدون گاو و چیزهای دیگر که برای زراعت لازم است می‌تواند زراعت کند، اگر این‌ها را بخرد، نباید پولی را که برای خرید این‌ها داده جزء

ادامه مطلب »

احکام زکاه: مسئله ۱۹۶۳

مسئله ۱۹۶۳: کسی که بدون گاو و چیزهای دیگری که برای زراعت لازم است نمی‌تواند زراعت کند، اگر آنها را بخرد و به واسطه زراعت بکلی از بین بروند، می‌تواند

ادامه مطلب »
سبد خرید