زکات گندم و جو و خرما و کشمش

احکام زکاه: مسئله 1961

مسئله 1961: اگر زمینی را بخرد ودر آن زمین گندم یا جو بکارد، پولی را که برای خرید زمین داده جزء مخارج حساب نمی‌شود، ولی اگر زراعت را بخرد، پولی

ادامه مطلب »

احکام زکاه: مسئله 1962

مسئله 1962: کسی که بدون گاو و چیزهای دیگر که برای زراعت لازم است می‌تواند زراعت کند، اگر این‌ها را بخرد، نباید پولی را که برای خرید این‌ها داده جزء

ادامه مطلب »

احکام زکاه: مسئله 1963

مسئله 1963: کسی که بدون گاو و چیزهای دیگری که برای زراعت لازم است نمی‌تواند زراعت کند، اگر آنها را بخرد و به واسطه زراعت بکلی از بین بروند، می‌تواند

ادامه مطلب »
سبد خرید