سجده واجب قرآن

احکام نماز: مسئله 1094

مسئله 1094: اگر انسان موقعی که آیه سجده را می‌خواند، آیه سجده نیز از دیگری به گوشش برسد، چنانچه گوش داده دو سجده نماید و اگر به گوشش خورده، یک

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1096

مسئله 1096: اگر آیه سجده را از کسی که قصد خواندن قرآن ندارد، بشنود، یا از نوار بشنود لازم نیست سجده نماید، ولی اگر از وسیله‌ای که صدای خود انسان

ادامه مطلب »
سبد خرید