سجود

احکام نماز: مسئله ۱۰۴۹

مسئله ۱۰۴۹: در سجده هر ذکری بگوید کافی است؛ ولی احتیاط واجب آن است که مقدار ذکر از سه مرتبه «سُبْحانَ اللّه‌ِ» یا یک مرتبه «سُبْحَانَ رَبِّیَ الاَْعْلَی وَ بِحَمْدِهِ»

ادامه مطلب »
Shopping Cart