شرایط نماز جمعه

احکام نماز: مسئله ۱۵۰۲

مسئله ۱۵۰۲: مسافر می‌تواند در نماز جمعه شرکت کند و در این صورت نماز ظهر از او ساقط است. لکن مسافرین به تنهایی (بدون شرکت حاضرین) نمی‌توانند نماز جمعه تشکیل

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۱۵۰۳

مسئله ۱۵۰۳: زنان می‌توانند در نماز جمعه شرکت کنند و نماز شان صحیح است و مجزی از نماز ظهر است اما به تنهایی (بدون شرکت مردان) نمی‌توانند نماز جمعه تشکیل

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۱۵۰۰

مسئله ۱۵۰۰: در صورت وجود شرایط لازم، نماز جمعه بر سکنه شهرها و شهرکها و حاشیه نشینان آنها و روستاییان، چادر نشینان و بیابانگردهایی که روش زندگی آنها چنین است

ادامه مطلب »
سبد خرید