شرایط نماز جمعه

احکام نماز: مسئله 1501

مسئله 1501: فاقدین شرایط وجوب نماز جمعه اگر اتفاقا در نماز حاضر شوند یا با مشقت خود را به آن برسانند نمازشان صحیح است و نماز ظهر بر آنها واجب

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1502

مسئله 1502: مسافر می‌تواند در نماز جمعه شرکت کند و در این صورت نماز ظهر از او ساقط است. لکن مسافرین به تنهایی (بدون شرکت حاضرین) نمی‌توانند نماز جمعه تشکیل

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1503

مسئله 1503: زنان می‌توانند در نماز جمعه شرکت کنند و نماز شان صحیح است و مجزی از نماز ظهر است اما به تنهایی (بدون شرکت مردان) نمی‌توانند نماز جمعه تشکیل

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1500

مسئله 1500: در صورت وجود شرایط لازم، نماز جمعه بر سکنه شهرها و شهرکها و حاشیه نشینان آنها و روستاییان، چادر نشینان و بیابانگردهایی که روش زندگی آنها چنین است

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1495

مسئله 1495: همه شرایطی که در نماز جماعت معتبر است در نماز جمعه نیز لازم است، مانند نبودن حائل، بالاتر نبودن جای امام، فاصله بیش از حد نداشتن و غیر

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1496

مسئله 1496: همه شرایطی که در امام جماعت لازم است باید در امام جمعه هم باشد مانند عقل، ایمان، حلال زادگی و عدالت. ولی امامت کودکان ممیز و زنان در

ادامه مطلب »
سبد خرید