شرایط وضو

احکام طهارت: مسئله ۲۶۸

مسئله ۲۶۸: وضو گرفتن از حوض مدرسه‌ای که انسان نمی‌داند آن حوض را برای همه مردم وقف کرده‌اند یا برای محصلین همان مدرسه، در صورتی که معمولاً افراد متدین از

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله ۲۶۹

مسئله ۲۶۹: کسی که نمی‌خواهد در مسجدی نماز بخواند، اگر نداند حوض آن را برای همه مردم وقف کرده‌اند یا برای کسانی که در آن‌جا نماز می‌خوانند، نمی‌تواند از حوض

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله ۲۷۰

مسئله ۲۷۰: وضو گرفتن از حوض تیمچه‌ها و مسافرخانه‌ها و مانند این‌ها برای کسانی که ساکن آن‌جاها نیستند، در صورتی صحیح است که معمولاً افراد متدین هم که ساکن آن‌جاها

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله ۲۷۵

مسئله ۲۷۵: اگر در صحن یکی از امامان یا امامزادگان که سابقاً قبرستان بوده حوض یا نهری بسازند، چنانچه انسان نداند که زمین صحن را برای قبرستان وقف کرده‌اند، وضو

ادامه مطلب »
سبد خرید