شرط دوم

احکام نماز: مسئله 880

مسئله 880: مکان نمازگزار باید بی‌حرکت باشد و اگر به‌واسطه تنگی وقت یا جهت دیگر ناچار باشد در جایی که حرکت دارد، مانند اتومبیل و کشتی و ترن نماز بخواند،

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 883

مسئله 883: در جایی که به واسطه احتمال باد و باران و زیادی جمعیت و مانند این‌ها اطمینان ندارد که بتواند نماز را تمام کند، اگر به امید تمام کردن

ادامه مطلب »
سبد خرید