شرط دوم

احکام نماز: مسئله ۸۸۰

مسئله ۸۸۰: مکان نمازگزار باید بی‌حرکت باشد و اگر به‌واسطه تنگی وقت یا جهت دیگر ناچار باشد در جایی که حرکت دارد، مانند اتومبیل و کشتی و ترن نماز بخواند،

ادامه مطلب »
سبد خرید