شرط دوم

احکام نماز: مسئله 818

مسئله 818: اگر نداند یا فراموش کند که لباس او غصبی است و در بین نماز بفهمد، چنانچه چیز دیگری عورت او را پوشانده است و می‌تواند فوراً یا بدون

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 815

مسئله 815: لباس نمازگزار باید مباح باشد وکسی که می‌داند پوشیدن لباس غصبی حرام است، اگر عمدا در لباس غصبی نماز بخواند باطل است و هم چنین اگر در لباسی

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 816

مسئله 816: کسی که می‌داند پوشیدن لباس غصبی حرام است، ولی نمی‌داند نماز را باطل می‌کند، اگر عمدا با لباس غصبی نماز بخواند، باید آن نماز را با لباس غیر

ادامه مطلب »
سبد خرید