شرط دوم

احکام نماز: مسئله ۸۱۵

مسئله ۸۱۵: لباس نمازگزار باید مباح باشد وکسی که می‌داند پوشیدن لباس غصبی حرام است، اگر عمدا در لباس غصبی نماز بخواند باطل است و هم چنین اگر در لباسی

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۸۱۶

مسئله ۸۱۶: کسی که می‌داند پوشیدن لباس غصبی حرام است، ولی نمی‌داند نماز را باطل می‌کند، اگر عمدا با لباس غصبی نماز بخواند، باید آن نماز را با لباس غیر

ادامه مطلب »
سبد خرید