شرط پنجم

احکام نماز: مسئله ۸۳۴

مسئله ۸۳۴: لباس مرد نمازگزار باید ابریشم خالص نباشد و هم چنین بنابر احتیاط واجب چیزهایی مانند عرقچین و بند شلوار که به تنهایی ساتر عورتین نیستند، در غیر نماز

ادامه مطلب »
سبد خرید