شرط چهارم

احکام نماز: مسئله ۸۳۰

مسئله ۸۳۰: اگر با لباسی که نمی‌داند که از حیوان حرام گوشت است نماز بخواند نمازش صحیح است، ولی اگر فراموش کرده باشد، بنابر احتیاط واجب باید آن نماز را

ادامه مطلب »
Shopping Cart