شکیّات

احکام نماز: مسئله ۱۲۱۳

مسئله ۱۲۱۳: کسی که ایستاده نماز می‌خواند، اگر موقع خواندن نماز احتیاط از ایستادن عاجز شود، باید مثل کسی که نماز را نشسته می‌خواند و حکم آن در مسأله پیش

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۱۲۰۲

مسئله ۱۲۰۲: وقتی یکی از شک‌های صحیح برای انسان پیش آید، چنان‌که گفته شد، باید فوراً فکر کند ولی اگر چیزهایی که به واسطه آنها ممکن است یقین یا گمان

ادامه مطلب »
سبد خرید