صلوات بر پیغمبر

احکام نماز: مسئله ۱۱۲۴

مسئله ۱۱۲۴: هر وقت انسان اسم مبارک حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم مانند محمد و احمد، یا لقب و کنیه آنجناب را مثل مصطفی و ابو القاسم بگوید یا بشنود، اگر چه

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۱۱۲۵

مسئله ۱۱۲۵: موقع نوشتن اسم مبارک حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم ، مستحب است صلوات را هم بنویسد و نیز بهتر است هر وقت آن حضرت را یاد می‌کند صلوات بفرستد.

ادامه مطلب »
سبد خرید