ضمانت

عقد ضمانت 3

بسم الله الرحمن الرحیم 1)‌ مسائلی را در باب عقد ضمان عرض کردم و دو چیزی را که از رکن‌های آن بود را گفتم اوّل: اینکه دِین باید ثابت شده

ادامه مطلب »

عقد ضمانت 2

بسم الله الرحمن الرحیم 1)‌ در باب ضمانات گفته شد که دو قسم است، یکی ضماناتی است که غیر اختیاری است و یک ضماناتی است که اختیاری است. که شخص

ادامه مطلب »
سبد خرید