ضمانت

عقد ضمانت ۳

بسم الله الرحمن الرحیم ۱)‌ مسائلی را در باب عقد ضمان عرض کردم و دو چیزی را که از رکن‌های آن بود را گفتم اوّل: اینکه دِین باید ثابت شده

ادامه مطلب »

عقد ضمانت ۲

بسم الله الرحمن الرحیم ۱)‌ در باب ضمانات گفته شد که دو قسم است، یکی ضماناتی است که غیر اختیاری است و یک ضماناتی است که اختیاری است. که شخص

ادامه مطلب »
سبد خرید