قرائت

احکام نماز: مسئله 1017

مسئله 1017: مستحب است در رکعت اول، پیش از خواندن حمد بگوید اعوذ باللّه‌ من الشیطان الرجیم و در رکعت اول ودوم نماز ظهر و عصر «بسم اللّه‌…» را بلند

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1021

مسئله 1021: سوره‌ای را که در رکعت اول خوانده، مکروه است در رکعت دوم بخواند ولی اگر سوره «قل هو اللّه‌ احد» را در هر دو رکعت بخواند، مکروه نیست.

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1014

مسئله 1014: در رکعت سوم و چهارم مستحب است بعد از تسبیحات استغفار کند، مثلاً بگوید: اَسْتَغْفِرُ اللّه‌َ رَبِّیَ وَاَتُوبُ اِلَیْهِ، یا بگوید اَللّهُمَّ اغْفِرْلی، واگر به گمان آن که

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1001

مسئله 1001: اگر انسان کلمه‌ای را صحیح بداند و در نماز همان طور بخواند وبعد بفهمد غلط خوانده، احتیاط مستحب آن است که دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا

ادامه مطلب »
سبد خرید