مبطلات نماز

احکام نماز: مسئله ۱۱۵۰

مسئله ۱۱۵۰: در غیر نماز، مستحب است جواب سلام را بهتر از سلام بگوید. مثلاً اگر کسی گفت: «سلامٌ عَلَیْکُمْ» در جواب بگوید «سلامٌ عَلَیْکمْ وَ رَحْمَهُ اللّه‌».

ادامه مطلب »
سبد خرید