مسائل متفرقه ارث

احکام ارث: مسئله 2894

مسئله 2894: قرآن و انگشتر و شمشیر میت ولباسی را که پوشیده یا برای پوشیدن گرفته و دوخته است اگر چه نپوشیده باشد مال پسر بزرگتر است و اگر میت

ادامه مطلب »

احکام ارث: مسئله 2896

مسئله 2896: اگر میت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به‌اندازه مال او یا زیادتر باشد، باید چهار چیزی هم که مال پسر بزرگتر است و در مسأله پیش گفته شد،

ادامه مطلب »

احکام ارث: مسئله 2899

مسئله 2899: هر گاه بخواهند ارث را تقسیم کنند در صورتی‌که میت بچه‌ای داشته باشد که در شکم مادر است و در طبقه او وارث دیگری هم مانند اولاد و

ادامه مطلب »
سبد خرید