مسائل متفرقه ارث

احکام ارث: مسئله ۲۸۹۶

مسئله ۲۸۹۶: اگر میت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به‌اندازه مال او یا زیادتر باشد، باید چهار چیزی هم که مال پسر بزرگتر است و در مسأله پیش گفته شد،

ادامه مطلب »
سبد خرید