مسائل متفرقه زکات

احکام زکاه: مسئله ۲۰۶۱

مسئله ۲۰۶۱: فقیر می‌تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند این‌ها زکات بگیرد، ولی اگر به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد، برای زیارت ومانند آن نمی‌تواند زکات

ادامه مطلب »

احکام زکاه: مسئله ۲۰۵۲

مسئله ۲۰۵۲: اگر در شهر کسی که می‌خواهد زکات بدهد مستحقی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معین شده برساند، چنانچه امید نداشته باشد

ادامه مطلب »
Shopping Cart