مسائل متفرقه زکات

احکام زکاه: مسئله ۲۰۶۱

مسئله ۲۰۶۱: فقیر می‌تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند این‌ها زکات بگیرد، ولی اگر به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد، برای زیارت ومانند آن نمی‌تواند زکات

ادامه مطلب »
Shopping Cart