مسائل متفرقه شیر دادن

احکام شیر دادن: مسئله 2602

مسئله 2602: کسانی که به واسطه شیر خوردن، خویشی پیدا می‌کنند مستحب است یکدیگر را احترام نمایند، ولی از یکدیگر ارث نمی‌برند و حق‌های خویشی که انسان با خویشان خود

ادامه مطلب »
سبد خرید