مسائل متفرقه

احکام نماز: مسئله 1367

مسئله 1367: مسافری که نماز نخوانده، اگر پیش از تمام شدن وقت به وطنش برسد، یا به جایی برسد که می‌خواهد ده روز در آن‌جا بماند، باید نماز را تمام

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1369

مسئله 1369: مستحب است مسافر بعد از هر نمازی که شکسته می‌خواند، سی مرتبه بگوید: «سُبْحانَ اللّه‌ِ وَ الْحَمْدُ للّه‌ِِ وَ لا اِلهَ اِلاَّ اللّه‌ُ وَ اللّه‌ُ اَکْبَرُ».

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1361

مسئله 1361: مسافری که می‌داند باید نماز را شکسته بخواند، اگر به گمان این که سفر او کمتر از هشت فرسخ است تمام بخواند، وقتی بفهمد که سفرش هشت فرسخ

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1362

مسئله 1362: اگر فراموش کند که مسافر است و نماز را تمام بخواند، چنانچه در وقت یادش بیاید، باید شکسته به جا آورد واگر بعد از وقت یادش بیاید، قضای

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1365

مسئله 1365: اگر مسافر بعضی از خصوصیات نماز مسافر را نداند، مثلاً نداند که اگر چهار فرسخ برود و همان روز یا شب آن برگردد باید شکسته بخواند، چنانچه به

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1366

مسئله 1366: مسافری که باید نماز را تمام بخواند، اگر به واسطه ندانستن مسأله به نیت نماز دو رکعتی مشغول نماز شود و در بین نماز مسأله را بفهمد، باید

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1356

مسئله 1356: مسافر می‌تواند در مسجد الحرام ومسجد پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم و مسجد کوفه نمازش را تمام بخواند. ولی اگر بخواهد در جایی که اول جزء مسجد کوفه نبوده و بعد

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1357

مسئله 1357: کسی که می‌داند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند، اگر در غیر چهار مکانی که در مسأله پیش گفته شد عمدا تمام بخواند، نمازش باطل است

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1358

مسئله 1358: کسی که می‌داند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند، اگر بدون توجه و به‌طور عادت تمام بخواند، نمازش باطل است، و نیز اگر حکم مسافر و

ادامه مطلب »