مسائل متفرّقه

مسائل متفرّقه استفتاء 623

حقوقی از افرادی که تعدادی را می‌دانم و تعدادی را نمی‌دانم از سال‌های گذشته به گردنم می‌باشد. تقریبا ً به هیچ کدام دسترسی ندارم. خواهش می‌کنم بفرمایید آیا ادای دین

ادامه مطلب »

مسائل متفرّقه استفتاء 610

استحضار دارید، قرآن‌هایی که در حال حاضر در جهان اسلام مورد استفاده قرار می‌گیرد به صورت عمده از دو شیوه نگارشی «رسم المصحف» (مانند قرآنهای به خط عثمان‌طه) و «رسم

ادامه مطلب »

مسائل متفرّقه استفتاء 611

احتراماً در پی نشر کتاب‌هایی با عنوان «راهنمای استخاره» در انواع گوناگون و استعلام از این سازمان در خصوص ارائه نظر کارشناسی پیرامون انتشار این قبیل آثار، مستدعی است نظر

ادامه مطلب »
سبد خرید