مسائل متفرّقه

مسائل متفرّقه استفتاء 623

حقوقی از افرادی که تعدادی را می‌دانم و تعدادی را نمی‌دانم از سال‌های گذشته به گردنم می‌باشد. تقریبا ً به هیچ کدام دسترسی ندارم. خواهش می‌کنم بفرمایید آیا ادای دین

ادامه مطلب »

مسائل متفرّقه استفتاء 611

احتراماً در پی نشر کتاب‌هایی با عنوان «راهنمای استخاره» در انواع گوناگون و استعلام از این سازمان در خصوص ارائه نظر کارشناسی پیرامون انتشار این قبیل آثار، مستدعی است نظر

ادامه مطلب »
سبد خرید