مستحبات دفن

احکام طهارت: مسئله 628

مسئله 628: خوب است به امید آن که مطلوب پروردگار باشد، قبر را به اندازه قد انسان متوسط گود کنند و میت را در نزدیکترین قبرستان دفن نمایند، مگر آن

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 630

مسئله 630: خوب است به امید این که مطلوب پروردگار است، قبر را مربع یا مربع مستطیل بسازند و به اندازه چهار انگشت از زمین بلند کنند ونشانه‌ای روی آن

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 631

مسئله 631: پس از رفتن کسانیکه تشییع جنازه کرده‌اند، مستحب است ولیِّ میت یا کسی که از طرف وَلّی اجازه دارد، دعاهایی را که دستور داده شده، به میت تلقین

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 632

مسئله 632: بعد از دفن مستحب است صاحبان عزا را سر سلامتی دهند، ولی اگر مدتی گذشته است که به‌واسطه سر سلامتی دادن، مصیبت یادشان می‌آید، ترک آن بهتر است،

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 633

مسئله 633: مستحب است انسان در مرگ خویشان، مخصوصاً در مرگ فرزند صبر کند و هر وقت میت را یاد می‌کند: اِنّا للّه‌ِِ وَاِنّآ اِلَیْهِ راجِعُونَ بگوید، و برای میت

ادامه مطلب »
سبد خرید