مستحبات دفن

احکام طهارت: مسئله ۶۳۱

مسئله ۶۳۱: پس از رفتن کسانیکه تشییع جنازه کرده‌اند، مستحب است ولیِّ میت یا کسی که از طرف وَلّی اجازه دارد، دعاهایی را که دستور داده شده، به میت تلقین

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله ۶۳۲

مسئله ۶۳۲: بعد از دفن مستحب است صاحبان عزا را سر سلامتی دهند، ولی اگر مدتی گذشته است که به‌واسطه سر سلامتی دادن، مصیبت یادشان می‌آید، ترک آن بهتر است،

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله ۶۳۳

مسئله ۶۳۳: مستحب است انسان در مرگ خویشان، مخصوصاً در مرگ فرزند صبر کند و هر وقت میت را یاد می‌کند: اِنّا للّه‌ِِ وَاِنّآ اِلَیْهِ راجِعُونَ بگوید، و برای میت

ادامه مطلب »
سبد خرید