مستحبات و مکروهات سجده

احکام نماز: مسئله 1091

مسئله 1091: در سجده چند چیز مستحب است: 1- کسی که ایستاده نماز می‌خواند، بعد از آن که سر از رکوع برداشت و کاملاً ایستاد وکسی که نشسته نماز می‌خواند،

ادامه مطلب »