مستحبات و مکروهات سجده

احکام نماز: مسئله ۱۰۹۱

مسئله ۱۰۹۱: در سجده چند چیز مستحب است: ۱- کسی که ایستاده نماز می‌خواند، بعد از آن که سر از رکوع برداشت و کاملاً ایستاد وکسی که نشسته نماز می‌خواند،

ادامه مطلب »
Shopping Cart