مصرف خمس

احکام خمس: مسئله ۱۹۱۹

مسئله ۱۹۱۹: اگر مخارج سیده‌ای که زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد بنابر احتیاط واجب، نمی‌تواند از خمس خوراک و پوشاک او را بدهد، ولی اگر مقداری خمس ملک

ادامه مطلب »
سبد خرید