مصرف زکات

احکام زکاه: مسئله ۲۰۰۷

مسئله ۲۰۰۷: فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست، بنابر احتیاط واجب باید یاد بگیرد و با گرفتن زکات زندگی نکند، ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است،

ادامه مطلب »

احکام زکاه: مسئله ۲۰۱۴

مسئله ۲۰۱۴: کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد، می‌تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد ولی باید مالی

ادامه مطلب »
Shopping Cart