مصرف زکات

احکام زکاه: مسئله ۲۰۱۴

مسئله ۲۰۱۴: کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد، می‌تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد ولی باید مالی

ادامه مطلب »
Shopping Cart