مواردی که قضا و کفاره واجب است

احکام روزه: مسئله ۱۷۱۵

مسئله ۱۷۱۵: اگر به واسطه ندانستن مسأله کاری انجام دهد که روزه را باطل می‌کند، چنانچه می‌توانسته مسأله را یاد بگیرد، بنابر احتیاط کفاره بر او واجب می‌شود و اگر

ادامه مطلب »
سبد خرید