مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد

احکام نماز: مسئله ۸۶۱

مسئله ۸۶۱: اگر لباس‌های کوچک نمازگزار مثل عرقچین و جوراب که نمی‌شود با آنها عورت را پوشاند نجس باشد، چنانچه از مردار و حیوان حرام گوشت درست نشده باشد، نماز

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۸۶۲

مسئله ۸۶۲: احتیاط آن است که چیز نجسی که با آن می‌شود عورت را پوشاند همراه نمازگزار نباشد، ولی کسی که این مسأله را نمی‌دانسته و مثلاً مدتی این طور

ادامه مطلب »
سبد خرید