مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد

احکام نماز: مسئله 861

مسئله 861: اگر لباس‌های کوچک نمازگزار مثل عرقچین و جوراب که نمی‌شود با آنها عورت را پوشاند نجس باشد، چنانچه از مردار و حیوان حرام گوشت درست نشده باشد، نماز

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 862

مسئله 862: احتیاط آن است که چیز نجسی که با آن می‌شود عورت را پوشاند همراه نمازگزار نباشد، ولی کسی که این مسأله را نمی‌دانسته و مثلاً مدتی این طور

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 854

مسئله 854: اگر چند زخم در بدن باشد و به‌طوری نزدیک هم باشند که یک زخم حساب شود، تا وقتی همه خوب نشده‌اند، نماز خواندن با خون آنها اشکال ندارد.

ادامه مطلب »
سبد خرید