مکان نمازگزار

احکام نماز: مسئله 899

مسئله 899: کسی که در محل عبور مردم نماز می‌خواند، یا کسی روبه‌روی او است، مستحب است در جلوی محل سجده خود چیزی نظیر تسبح بگذارد که میان او و

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 901

مسئله 901: اگر نتواند مسجد را تطهیر نماید، یا کمک لازم داشته باشد وپیدا نکند، تطهیر مسجد بر او واجب نیست، ولی اگر بی‌احترامی به مسجد باشد، بنابر احتیاط واجب،

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 902

مسئله 902: اگر جایی از مسجد نجس شود که تطهیر آن بدون کندن یا خراب کردن ممکن نیست باید آن‌جا را بکنند، یا اگر خرابی زیاد لازم نمی‌آید خراب نمایند،

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 904

مسئله 904: نجس کردن حرم پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم حرم امامان علیهم‌السلام حرام است. اگر یکی از آنها نجس شود، چنانچه نجس ماندن آن بی‌احترامی باشد، تطهیر آن واجب است، بلکه

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 905

مسئله 905: اگر حصیر مسجد نجس شود، بنابر احتیاط واجب باید آن را آب بکشند؛ ولی چنانچه به‌واسطه آب کشیدن، خراب می‌شود وبریدن جای نجس بهتر است، باید آن را

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 906

مسئله 906: بردن عین نجس مانند خون در مسجد اگر بی‌احترامی به مسجد باشد حرام است، و همچنین بردن چیزی که نجس شده، درصورتی که بی‌احترامی به مسجد باشد حرام

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 907

مسئله 907: اگر مسجد را برای روضه‌خوانی چادر بزنند وفرش کنند وسیاهی بکوبند و اسباب چای در آن ببرند، درصورتی‌که این کارها به مسجد ضرر نرساند و مانع نماز خواندن

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 908

مسئله 908: بنابر احتیاط واجب مسجد را به طلا نباید زینت نمایند و همچنین نباید صورت چیزهایی که مثل انسان و حیوان روح دارد در مسجد نقش کنند، و نقاشی

ادامه مطلب »
سبد خرید