مکان نمازگزار

احکام نماز: مسئله ۹۰۶

مسئله ۹۰۶: بردن عین نجس مانند خون در مسجد اگر بی‌احترامی به مسجد باشد حرام است، و همچنین بردن چیزی که نجس شده، درصورتی که بی‌احترامی به مسجد باشد حرام

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۹۰۷

مسئله ۹۰۷: اگر مسجد را برای روضه‌خوانی چادر بزنند وفرش کنند وسیاهی بکوبند و اسباب چای در آن ببرند، درصورتی‌که این کارها به مسجد ضرر نرساند و مانع نماز خواندن

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۹۰۸

مسئله ۹۰۸: بنابر احتیاط واجب مسجد را به طلا نباید زینت نمایند و همچنین نباید صورت چیزهایی که مثل انسان و حیوان روح دارد در مسجد نقش کنند، و نقاشی

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۸۹۵

مسئله ۸۹۵: نماز در حرم امامان علیهم‌السلام مستحب، بلکه بهتر از مسجد است و نماز در حرم مطهر حضرت امیر الموءمنین علیه السلام برابر دویست هزار نماز است.

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۹۱۱

مسئله ۹۱۱: ساختن مسجد و تعمیر مسجدی که نزدیک به خرابی می‌باشد مستحب است واگر مسجد طوری خراب شود که تعمیر آن ممکن نباشد، می‌توانند آن را خراب کنند و

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۸۹۶

مسئله ۸۹۶: زیاد رفتن به مسجد و رفتن در مسجدی که نمازگزار ندارد مستحب است و همسایه مسجد اگر عذری نداشته باشد، مکروه است در غیر مسجد نماز بخواند.

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۹۱۲

مسئله ۹۱۲: تمیز کردن مسجد و روشن کردن چراغ آن مستحب است، وکسی که می‌خواهد مسجد برود، مستحب است خود را خوشبو کند ولباس پاکیزه و قیمتی بپوشد، و ته

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۹۱۳

مسئله ۹۱۳: وقتی انسان وارد مسجد می‌شود، مستحب است دو رکعت نماز به قصد تحیت و احترام مسجد بخواند، و اگر نماز واجب یا مستحب دیگری هم بخواند کافی است.

ادامه مطلب »
سبد خرید