نصاب نقره

احکام زکاه: مسئله 1983

مسئله 1983: طلا و نقره‌ای که بیشتر از اندازه معمولی فلز دیگری دارد، اگر خالص آن به اندازه نصاب که مقدار آن گفته شد برسد، انسان باید زکات آن را

ادامه مطلب »

احکام زکاه: مسئله 1984

مسئله 1984: اگر طلا و نقره‌ای که دارد به مقدار معمول فلز دیگر با آن مخلوط باشد، نمی‌تواند زکات آن را از طلا و نقره‌ای بدهد که بیشتر از معمولی

ادامه مطلب »
سبد خرید