نصاب گوسفند

احکام زکاه: مسئله ۱۹۹۵

مسئله ۱۹۹۵: گوسفندی را که بابت زکات می‌دهد، اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد. ولی بهتر است گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش

ادامه مطلب »
سبد خرید