نفاس

احکام طهارت: مسئله 518

مسئله 518: زنی که عادت حیضش کمتر از ده روز است، اگر بیشتر از روزهای عادتش خون نفاس ببیند، باید به اندازه روزهای عادت خود نفاس قرار دهد، وبعد از

ادامه مطلب »
سبد خرید