نمازهای واجب یومیه

احکام نماز: مسئله ۷۲۸

#نمازهای واجب یومیه پنج قسم است: ظهر و عصر، هر کدام چهار رکعت، مغرب سه رکعت، عشا چهار رکعت، صبح دو رکعت. مسئله ۷۲۸: در سفر باید نمازهای چهار رکعتی

ادامه مطلب »
سبد خرید