نمازهای واجب یومیه

احکام نماز: مسئله 728

#نمازهای واجب یومیه پنج قسم است: ظهر و عصر، هر کدام چهار رکعت، مغرب سه رکعت، عشا چهار رکعت، صبح دو رکعت. مسئله 728: در سفر باید نمازهای چهار رکعتی

ادامه مطلب »
سبد خرید