نمازهای واجب

احکام نماز: مسئله 761

مسئله 761: اگر انسان نمازی را که خوانده احتیاطاً دوباره بخواند و در بین نماز یادش بیاید، نمازی را که باید پیش از آن بخواند نخوانده است، نمی‌تواند نیت را

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 763

مسئله 763: اگر وقت نماز ادا وسعت داشته باشد، انسان می‌تواند در بین نماز نیت را به نماز قضا برگرداند، ولی باید برگرداندن نیت، به نماز قضا ممکن باشد، واگر

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 752

مسئله 752: هر گاه انسان عذری دارد که اگر بخواهد در اول وقت نماز بخواند، ناچار است با تیمم نماز بخواند، چنانچه بداند یا احتمال دهد که عذر او تا

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 753

مسئله 753: کسی که مسائل نماز و شکیات و سهویات را نمی‌داند، اگر مطمئن است که در نماز پیش می‌آید واجب است آنها را یاد بگیرد؛ بلکه بنا به احتیاط

ادامه مطلب »
سبد خرید