نماز آیات

احکام نماز: مسئله ۱۵۵۱

مسئله ۱۵۵۱: از وقتی که خورشید یا ماه شروع به گرفتن می‌کند، انسان باید نماز آیات را بخواند و بنابر احتیاط واجب، باید به‌قدری تأخیر نیندازد که شروع به باز

ادامه مطلب »
Shopping Cart