نماز غفیله

احکام نماز: مسئله 775

مسئله 775: یکی از نمازهای مستحبی نماز غُفَیله است که بین نماز مغرب و عشا خوانده می‌شود و وقت آن بنا بر احتیاط مستحب – بعد از نماز مغرب است

ادامه مطلب »
سبد خرید