نماز قضا

احکام نماز: مسئله ۱۳۸۹

مسئله ۱۳۸۹: مستحب است بچه ممیز را یعنی بچه‌ای که خوب و بد را می‌فهمد، به نماز خواندن و عبادت‌های دیگر عادت دهند، بلکه مستحب است او را بقضای نمازها

ادامه مطلب »
سبد خرید