نماز قضا

احکام نماز: مسئله 1383

مسئله 1383: کسی که چند نماز از او قضا شده و شماره آنها را نمی‌داند مثلاً نمی‌داند چهار تا بوده یا پنج تا، چنانچه مقدار کمتر را بخواند کافی است

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1385

مسئله 1385: کسی که می‌داند یک نماز چهار رکعتی نخوانده و نمی‌داند نماز ظهر است یا عصر است یا عشا، اگر یک نماز چهار رکعتی بخواند به نیت قضای نمازی

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1389

مسئله 1389: مستحب است بچه ممیز را یعنی بچه‌ای که خوب و بد را می‌فهمد، به نماز خواندن و عبادت‌های دیگر عادت دهند، بلکه مستحب است او را بقضای نمازها

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1390

مسئله 1390: اگر پدر نماز و روزه خود را به جا نیاورده باشد، چنانچه از روی نافرمانی ترک نکرده و می‌توانسته قضا کند، بر پسر بزرگتر واجب است که بعد

ادامه مطلب »
سبد خرید