نیابت در حج

نیابت در حج > : مسئله 75

مسئله 75: کسی که اجیر شده برای حج، تمتع می‌تواند اجیر دیگری شود برای طواف یا ذبح یا سعی یا عمره‌ی مفرده بعد از عمل حج، چنانچه می‌تواند برای خودش

ادامه مطلب »
سبد خرید