نیت

احکام نماز: مسئله ۹۴۶

مسئله ۹۴۶: انسان باید فقط برای انجام امر خداوند عالم نماز بخواند، پس کسی که ریا کند یعنی برای نشان دادن به مردم نماز بخواند، نمازش باطل است، خواه فقط

ادامه مطلب »
سبد خرید