نیت

احکام نماز: مسئله 945

مسئله 945: انسان باید از اول تا آخر نماز به نیت خود باقی باشد، پس اگر در بین نماز به‌طوری غافل شود که اگر بپرسند چه می‌کنی، نداند چه بگوید،

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 946

مسئله 946: انسان باید فقط برای انجام امر خداوند عالم نماز بخواند، پس کسی که ریا کند یعنی برای نشان دادن به مردم نماز بخواند، نمازش باطل است، خواه فقط

ادامه مطلب »
سبد خرید