نیّت

احكام نماز استفتاء 257

آیا برای به‌جا آوردن نماز قضا، حتماً باید در نیّت به اینکه چه نمازی می‌خوانی اشاره نمود؟ یا اینکه مثلاً سه یا چهار رکعت نماز قضا می‌خوانم کافی است؟

ادامه مطلب »