هفتم از موارد تیمم

احکام طهارت: مسئله 681

مسئله 681: کسی که به‌واسطه تنگی وقت تیمم کرده، چنانچه بعد از نماز آبی که داشته از دستش برود، اگر چه تیمم خود را نشکسته باشد در صورتی‌که وظیفه‌اش تیمم

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 683

مسئله 683: اگر انسان به‌قدری وقت دارد که می‌تواند وضو بگیرد یا غسل کند و نماز را بدون کارهای مستحبی آن مثل اقامه وقنوت بخواند، باید غسل کند یا وضو

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 679

مسئله 679: اگر عمدا نماز را به‌قدری تأخیر بیندازد که وقت وضو یا غسل نداشته باشد، معصیت کرده، ولی نماز او با تیمم صحیح است، اگر چه احتیاط مستحب آن

ادامه مطلب »
سبد خرید