هفتم از موارد تیمم

احکام طهارت: مسئله ۶۸۱

مسئله ۶۸۱: کسی که به‌واسطه تنگی وقت تیمم کرده، چنانچه بعد از نماز آبی که داشته از دستش برود، اگر چه تیمم خود را نشکسته باشد در صورتی‌که وظیفه‌اش تیمم

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله ۶۸۳

مسئله ۶۸۳: اگر انسان به‌قدری وقت دارد که می‌تواند وضو بگیرد یا غسل کند و نماز را بدون کارهای مستحبی آن مثل اقامه وقنوت بخواند، باید غسل کند یا وضو

ادامه مطلب »
سبد خرید